Öppna mobilmenyn

Miljöbalken

Miljöbalken ska främja en hållbar utveckling, som innebär att nuvarande och kommande generationer ges en hälsosam och god miljö. I Miljöbalken finns bland annat regler om strandskydd och riksintressen.

Senast uppdaterad: 12 maj 2020