Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Ansök om bygglov med blankett

Om du saknar bank-id eller e-postadress kan du ansöka om bygglov med en blankett. Ladda ner blanketten, skriv ut och fyll i den. Därefter kan du skicka eller lämna in den till kommunen.

Ansökningsblanketten ska lämnas in med underskrift, innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning, vad ansökan avser och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig så ska du föreslå en certifierad sådan. Vid annan fakturamottagare än sökande så behöver du bifoga en fullmakt.

Du kan skicka ansökan via e-post bygglov@botkyrka.se
eller med vanlig post:

Botkyrka kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Bygglovsenheten
147 85 Tumba

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: