Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Familjecentraler

På Botkyrkas familjecentraler möter du både mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst.

Stöd till dig som förälder och barn

Familjecentralen är en mötesplats där föräldrar kan umgås, utbyta erfarenheter och knyta kontakter. Här finns:

  • Barnmorskemottagning
  • Barnhälsovård
  • Öppen förskola
  • Socialtjänst

Verksamheterna samarbetar för att tillsammans främja en god hälsa hos både barn och föräldrar, utifrån familjens behov och önskemål.

Lokaler i anslutning

Genom att ha lokaler i anslutning till varandra kan verksamheterna lättare samverka och erbjuda ett samlat, förebyggande föräldrastöd samtidigt som det också blir lättare för dig och din familj att komma i kontakt med stödet.

Familjecentralen är ett samarbete mellan region och kommun. Barnmorskemottagningarna och barnavårdscentralerna drivs av Region Stockholm medan Botkyrka kommun ansvarar för öppna förskolor och socialtjänst.

Botkyrkas familjecentraler

Fittja familjecentral:
Fittja Torg 19
Barnavårdscentral, våning 3, tel. 08-123 428 25
Barnmorskemottagning, våning 3, tel. 08-123 406 60
Öppen förskola, våning 1, tel. 070-733 36 90
Kurator: 073-703 80 52


Tullinge familjecentral:
Kvällsvägen 1
Barnavårdscentral, tel. 08-123 424 80
Barnmorskemottagning, tel. 08-123 405 70
Öppen förskola, tel. 0727-33 38 40
Kurator: 070-341 44 01

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: