Öppna mobilmenyn

Botkyrkadialogen Hallunda- Norsborg

Stadsodling, fler papperskorgar, upprustning av hundrastgård. Det är några av förslagen som kom upp under dialogerna i Hallunda-Norsborg under 2019.

Dialogresultat

  • Ren och snygg närmiljö. Många förslag handlade om närmiljön, till exempel fler papperskorgar och en upprustad hundrastgård. Förslagen som rör detta har lämnats över till samhällsbyggnadsförvaltningen. De har fått medel av Dialogkommissionen för att kunna genomföra några av förslagen.
  • Evenemang och upplevelser. Dialogkommissionen har som ett resultat av dialogen stärkt evenemangsbidragen och gett ekonomiskt stöd till en föreningsträff.
  • Flera förslag rörde aktiviteter, mötesplatser och stöd för unga. Kultur- och fritidsförvaltningen har även fått i uppdrag att ta fram ett nytt bidrag som civilsamhället kan söka för att göra aktiviteter för unga.
  • Många förslag rörde trygghet och säkerhet. Kommunens trygghets- och säkerhetssamordning jobbar med förebyggande åtgärder bland barn och unga i hela kommunen. Tillsammans med andra verksamheter, polis och brandförsvar arbetar man för en trygg och säker levnadsmiljö i Botkyrka.

Förslagen som Dialogkommissionen inte driver vidare hanteras i kommunens ordinarie synpunktshantering.

Senast uppdaterad:

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Demokratiutvecklare Ahmad Azizi

E-post: ahmad.azizi@botkyrka.se

Telefonnummer: 073-380 78 72

Senast uppdaterad: