Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så söker du bygglov

 • Bygglovsprocessen

  Lov- och anmälanprocessen genom fem steg; inför din ansökan, ansökan behandlas, beslut om lov, beslut om startbesked samt beslut om slutbesked.

 • Sök bygglov

  Bygglov, anmälan, rivningslov och/eller marklov. Du kan använda e-tjänst, blankett eller e-post.

 • Bygglov eller anmälan?

  Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

 • Rivningslov

  Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område.

 • Marklov

  Du kan behöva tillstånd för schaktning, fyllning och andra markarbeten.

 • Kostnad för bygglov

  När du söker ett bygglov eller anmälan måste du betala en bygglovsavgift. Den avgiften är till för att täcka de kostnader som kommunen har för att ta hand om ärendet.

 • Checklistor för handlingar

  Här finns checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt.

 • Bygglov A-Ö

  Attefallshus, plank och staket, eldstad, anmälan, häckar och träd, friggebod, byggherre, tillstånd, marklov. Här hittar du allt inom bygglov från A till Ö.

 • Bygglovsarkiv

  I bygglovsarkivet kan du se och hämta handlingar, till exempel ritningar, som tillhör avslutade bygglovsärenden.

 • Olovligt byggande

  Här hittar information om olovligt byggande samt en blankett du ska använda om du vill anmäla olovligt byggande.