Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Energideklaration

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart. Det är förordningen om energideklarationer för byggnader (SFS 2006:1592) som bestämmer reglerna kring energideklarationen. Fastighetsägaren ska anlita en oberoende expert för att ta fram energideklarationen. Energideklarationerna ska rapporteras till Boverkets register.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: