Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Så fungerar det att byta vård- och omsorgsboende

Du kan önska vilket av Botkyrkas egna boenden du skulle vilja komma till. Vi tar hänsyn till dina önskemål, men du får en plats på det boende som först får en lägenhet ledig. Du kan då välja att ställa dig i en byteskö och erbjuds sedan att flytta till det önskade boendet när det blir en lägenhet ledig där.

Medborgare i Botkyrka kommun har möjlighet att ställa sig i kö till två andra boenden i kommunens regi. Du kommer att bli kontaktad med jämna mellanrum för att se om du vill stå kvar i byteskön. Vi kan tyvärr inte svara på hur lång tid det kan ta tills ett eventuellt erbjudande om byte kommer.

Lämna besked inom 48 timmar

När det finns en ledig plats på ditt önskade boende kommer boendesamordnare att ta kontakt med dig och erbjuda byte. Du måste då svara inom 48 timmar om du vill flytta eller ej.

Om du tackar ja

Om du tackar ja till bytet ska flytten ske inom fyra dagar från att du tackat ja. Packning, flytt, flyttstädning och transport av dina tillhörigheter och dig själv, ordnas av dig och dina närstående och måste vara klart inom fyra dagar från att du tackat ja.

Om du tackar nej

Första gången du tackar nej så händer ingenting med din plats i kön. Tackar du nej två gånger så tas din köplats bort automatiskt.

Om du inte svarar

Om du inte har svarat alls inom 48 timmar så dras erbjudandet tillbaka och går till nästa person i kön. Du har då missat din chans och flyttas längst ner i kön. Missar du att svara ytterligare en gång eller svarar nej på nästa erbjudande så tas din köplats bort automatiskt.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: