Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Ny gul vädervarning i södra Stockholms län

  SMHI varnar för ett snöfallsområde som rör sig in västerifrån onsdag morgon och sprider vidare österut över området under dagen. Det kan snöa ymnigt och fram till onsdag eftermiddag kan det falla 5-10, lokalt 15, cm snö. I snöfallet tidvis friska vindbyar. Mer information.

Vatten och avlopp

Anslut till vatten och avlopp

Vattenmätare

 • Vattenmätare

  Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare regelbundet.

 • Flyttanmälan och avläsning

  Vid ägarbyte måste du läsa av vattenmätaren själv och skicka in mätarställningen till VA-avdelningen. Det måste du göra oavsett vilken typ av vattenmätare du har.

 • VA-taxa och avgifter

  Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening.

För företag och verksamheter

 • Byggvatten

  Om du behöver få tillgång till byggvatten ska du fylla i blanketten Utlämning av spolpost/vattemätare för byggvatten.

 • Dricksvattenanläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Oljeavskiljare

  Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.

 • Riktlinjer för länshållningsvatten

  Här hittar du VA-enhetens riktlinjer för länshållningsvatten.

Dricksvatten

Så tar du hand om vattnet

 • Enskilda avlopp

  Det är fastighetsägaren som är skyldig att se till att avloppsanläggningen på fastigheten uppfyller miljöbalkens krav.

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från till exempel tak, vägar och parkeringsplatser. Här hittar du information om hur du tar hand om dagvattnet på bästa sätt.

 • Råd för tömning av poolvatten

  Här får du råd om hur du avklorerar poolvatten och var du kan tömma ut det.

 • Spara vatten när värmen kommer

  Under sommaren är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framför allt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 • Tips på hur du kan bidra till ett renare vatten

  Du kan göra stor skillnad genom att tänka på hur du använder vattnet och vad du spolar ner i avloppet.

Driftinformation och pågående arbeten

Om dricksvatten

Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om dricksvattenkvalitet, egen brunn och dricksvattensproduktion.