Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vatten och avlopp

Anslut till vatten och avlopp

Vattenmätare

 • Vattenmätare

  Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare regelbundet.

 • Flyttanmälan och avläsning

  Vid ägarbyte måste du läsa av vattenmätaren själv och skicka in mätarställningen till VA-avdelningen. Det måste du göra oavsett vilken typ av vattenmätare du har.

 • VA-taxa och avgifter

  Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening.

För företag och verksamheter

 • Byggvatten

  Om du behöver få tillgång till byggvatten ska du fylla i blanketten Utlämning av spolpost/vattemätare för byggvatten.

 • Dricksvattenanläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Oljeavskiljare

  Om din verksamhet riskerar att släppa ut olja till avloppsnätet eller naturen behövs en oljeavskiljare.

 • Riktlinjer för länshållningsvatten

  Här hittar du VA-enhetens riktlinjer för länshållningsvatten.

Dricksvatten

Så tar du hand om vattnet

 • Dagvatten

  Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner från till exempel tak, vägar och parkeringsplatser. Här hittar du information om hur du tar hand om dagvattnet på bästa sätt.

 • Råd för tömning av poolvatten

  Här får du råd om hur du avklorerar poolvatten och var du kan tömma ut det.

 • Spara vatten när värmen kommer

  Under sommaren är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framför allt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

 • Tips på hur du kan bidra till ett renare vatten

  Du kan göra stor skillnad genom att tänka på hur du använder vattnet och vad du spolar ner i avloppet.

Driftinformation och pågående arbeten

Särredovisning för vatten och avlopp

Här hittar du särredovisningen för vatten- och avloppsverksamheten 2023.

Särredovisning VA-verksamhet 2023.pdf Pdf, 649.9 kB.