Öppna mobilmenyn

Vatten och avlopp

 • Anslut till vatten och avlopp

  Här får du information om anslutningsprocessen till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

 • Flyttanmälan och avläsning

  Vid ägarbyte måste du läsa av vattenmätaren själv och skicka in mätarställningen till VA-avdelningen. Det måste du göra oavsett vilken typ av vattenmätare du har.

 • Vattenmätare

  Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare regelbundet.

 • VA-taxa och avgifter

  Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening.

 • Egen brunn

  Du som har egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt dricksvatten.

 • Kommunalt dricksvatten

  Vattnet kommer från Mälaren och passerar flera olika reningssteg innan det pumpas vidare. Vi kontrollerar dricksvattnet regelbundet.

 • Problem med kommunalt vatten och avlopp

  Vattenläcka, översvämning, stopp i avloppet, missfärgat vatten

 • Ett renare vatten

  Du kan göra stor skillnad genom att tänka på hur du använder vattnet och vad du spolar ner i avloppet.

 • Råd för tömning av poolvatten

  Här får du råd om hur du avklorerar poolvatten och var du kan tömma ut det.

 • Pågående arbeten med VA

  Här kan du läsa om några av de projekt som kommunen arbetar med inom vatten och avlopp.

E-tjänster och blanketter

Störningar och pågående arbeten

Om dricksvatten

Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om dricksvattenkvalitet, egen brunn och dricksvattensproduktion.