Öppna mobilmenyn

Vatten och avlopp

 • Anslut till vatten och avlopp

  Här får du information om anslutningsprocessen till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

 • Flyttanmälan och avläsning

  Vid ägarbyte måste du läsa av vattenmätaren själv och skicka in mätarställningen till VA-avdelningen. Det måste du göra oavsett vilken typ av vattenmätare du har.

 • Vattenmätare

  Vattenmätaren visar hur mycket vatten du använder i fastigheten. Du ansvarar själv för att läsa av din vattenmätare regelbundet.

 • VA-taxa och avgifter

  Kommunen tar ut en brukningsavgift, som ska täcka kostnaderna för vattenberedning, distribution och avloppsrening.

 • Egen brunn

  Du som har egen brunn ansvarar själv för kontrollen av ditt dricksvatten.

 • Kommunalt dricksvatten

  Vattnet kommer från Mälaren och passerar flera olika reningssteg innan det pumpas vidare. Vi kontrollerar dricksvattnet regelbundet.

 • Problem med kommunalt vatten och avlopp

  Vattenläcka, översvämning, stopp i avloppet, missfärgat vatten

 • Ett renare vatten

  Du kan göra stor skillnad genom att tänka på hur du använder vattnet och vad du spolar ner i avloppet.

 • Spara vatten när värmen kommer

  Tips på hållbar vattenanvändning under sommartider

 • Råd för tömning av poolvatten

  Här får du råd om hur du avklorerar poolvatten och var du kan tömma ut det.

 • Pågående arbeten med VA

  Här kan du läsa om några av de projekt som kommunen arbetar med inom vatten och avlopp.

Störningar och pågående arbeten

Om dricksvatten

Livsmedelsverkets webbplats kan du läsa mer om dricksvattenkvalitet, egen brunn och dricksvattensproduktion.