Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Jämför alla utförare

Här kan du jämföra utförarna för att underlätta valet av hemtjänst.

Regiform

Botkyrka kommun

Kommunal

Eveo

Privat

Nyckeln hemtjänst

Privat

SAAND

PrivatVerksam sedan år

Botkyrka kommun

Eveo

2009

Nyckeln hemtjänst

2017

SAAND

2015Verksamhet i andra kommuner

Botkyrka kommun

Eveo

Södertälje, Huddinge, Haninge, Sollentuna och Stockholm.

Nyckeln hemtjänst

Huddinge och Salems kommun.

SAAND

Västerviks kommun.Verksam tid på dygnet

Botkyrka kommun

Ger stöd dygnet runt.

Eveo

Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.

Nyckeln hemtjänst

Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.

SAAND

Ger stöd mellan 07.00 och 23.00. Insatser mellan 23.00 och 07.00 utförs av Botkyrka kommuns nattverksamhet.Specialkompetens

Botkyrka kommun

Kommunen gör stora satsningar på kompetensutveckling.

Eveo

Demens.

Nyckeln hemtjänst

Läkar- och tandvårdspersonal för rådgivning, ålderssjukdomar och specialkost.

SAAND

Demens, vård i livets slutskede, psykisk ohälsa.Språk förutom svenska

Botkyrka kommun

Många olika språkgrupper finns representerade hos oss.

Eveo

Arabiska, syrianska/assyriska, turkiska och persiska.

Nyckeln hemtjänst

Engelska, arabiska, turkiska, kurdiska, assyriska/syrianska, spanska, finska m.fl.

SAAND

Engelska, arabiska, kurdiska, dari, persiska, somaliska, bosniska m.fl.Utbildade undersköterskor i procent

Botkyrka kommun

87 procent (tillsvidareanställd personal)

Eveo

55-60 procent

Nyckeln hemtjänst

Cirka 50 procent

SAAND

Minst 50 procent

Senast uppdaterad:

Här väljer du hemtjänst

Ange ditt val i e-tjänsten eller på den valblankett som du får hemskickad. Du som har beviljats hemtjänst kan välja utförare.

Välj via e-tjänsten

Ladda ned blankett

Senast uppdaterad: