Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Delegationsordning (bygglov)

I delegationsordningen har samhällsbyggnadsnämnden beslutat vilka typer av beslut som tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen får fatta själva och vilka typer av beslut som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ska ta.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: