Öppna mobilmenyn

Delegationsordning (bygglov)

I delegationsordningen har samhällsbyggnadsnämnden beslutat vilka typer av beslut som tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen får fatta själva och vilka typer av beslut som politikerna i samhällsbyggnadsnämnden ska ta.

Senast uppdaterad: 08 januari 2020