Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Stöd och hjälp vid tillfällig vistelse i annan kommun

Information till dig som har behov av stöd och omsorg och som planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun.

Till dig som tillfälligt ska vistas i annan kommun

Tar du emot omsorg från Botkyrka kommun och planerar att tillfälligt vistas i en annan kommun? Behöver du stöd och hjälp medan du är där?

Då tar du kontakt med din biståndshandläggare här i Botkyrka kommun som tar kontakt med den kommun du ska vistas i.

Det är viktigt att du som planerar att tillfälligt vistas i annan kommun tar kontakt med din biståndshandläggare så tidigt som möjligt, så att kommunen du ska vistas i hinner planera för ditt stöd.

Biståndshandläggaren ger vistelsekommunen i uppdrag att ge dig den omsorg du tar emot i din hemkommun. Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din hemkommun.

Kontakta biståndshandläggare

Genom Botkyrka kommuns medborgarcenter kan du komma i kontakt med din biståndshandläggare.

Till dig som tillfälligt ska vistas i Botkyrka kommun

Tar du emot omsorg i din hemkommun och planerar att tillfälligt vistas i Botkyrka kommun? Behöver du stöd och hjälp medan du är här?

Då tar du kontakt med din biståndshandläggare i din hemkommun som hjälper dig med kontakten med Botkyrka kommun.

Det är viktigt att du som planerar att tillfälligt vistas i Botkyrka kommun tar kontakt med din biståndshandläggare i din bosättningskommun så tidigt som möjligt.

Har du hjälpmedel så tar du med dem till den tillfälliga vistelsen.

Biståndshandläggaren ger Botkyrka kommunen i uppdrag att ge dig den omsorg du tar emot i din hemkommun. Fakturan för utförda insatser får du som vanligt från din hemkommun.

Till biståndshandläggare i bosättningskommunen

Information gällande medborgare som är bosatt i annan kommun och önskar omsorg vid tillfällig vistelse i Botkyrka kommun. Med tillfällig vistelse menas vistelse under en sammanhängande period om högst sex månader.

Den enskildes bosättningskommun kan begära att Botkyrka kommun som vistelsekommun ska bistå med verkställande av bosättningskommunens beslut, samt med utredning om det skulle behövas, under den tillfälliga vistelsen.

Biståndshandläggare i bosättningskommunen gör en beställning av insatsen, som bör ha inkommit till Botkyrka kommun minst fyra veckor innan ankomstdatum så att planering av insats kan ske.

Hemtjänst

För den som vistas tillfälligt i Botkyrka kommun är vård- och omsorgsförvaltningens valmöjlighetssystem för hemtjänst inte tillgängligt. Det innebär att det är hemtjänstutförare i kommunens egen regi som utför insatsen.

Hjälpmedel

Behöver den enskilde hjälpmedel eller hjälp med mediciner då ska den enskilde kontakta sin husläkarmottagning eller arbetsterapeut i sin bosättningskommun. Husläkare eller arbetsterapeut ansvarar för att planera den enskildes eventuella hemsjukvård och hjälpmedel under den tillfälliga vistelsen i Botkyrka kommun. Den enskilde ansvarar för att ta med sig eventuella hjälpmedel till den tillfälliga vistelseadressen.

Ersättning

Bosättningskommunen ska ersätta Botkyrka kommun för kostnader för de insatser Botkyrka kommun bistått med under vistelsen. Ersättningen ska betalas enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar för motsvarande insatser.

Kontakt biståndshandläggare

Du som är biståndshandläggare i bosättningskommunen, kontakta Myndighet, vård- och omsorgsförvaltningen via Botkyrka kommuns medborgarcenter tel: 08 530 610 00

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: