Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Botkyrkas kulturella allemansrätt

Ung kvinna målar med många färger på en vägg.

Botkyrkas kulturella allemansrätt är en unik möjlighet för alla barn och elever i Botkyrkas grundskolor och förskolor.

Botkyrka erbjuder massor av kulturella upplevelser och eget skapande för att stärka och komplettera skolans breda uppdrag, utan kostnad för den enskilda skolan eller förskolan.

Det ska vara lätt att integrera kulturupplevelsen i skolans vardag. Därför har varje årskurs en utvald aktivitet som återkommer varje år i grundskolan och för förskolans 4-åringar – en kulturgaranti!

Lärare bokar varje år kultur till sina elever och barn på bokakultur.botkyrka.se. Fler än 20 000 platser bokas per år.

Botkyrkas kulturella allemansrätt produceras och bekostas av Botkyrka kommun med stöd av Statens kulturråd/Skapande skola och Region Stockholm.

Barn har rätt till kultur

Barns rätt till kultur står det om i FN:s barnrättskonvention, läroplanerna och Botkyrka kommuns styrdokument. Barns rätt till kultur handlar om barns rätt att delta i samhället genom

  • att få tillgång till konst, kultur och information
  • att få tillgång till flera olika uttrycksmedel
  • att bli lyssnad på och synliggjord.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: