Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Energi- och klimatrådgivning för företag

Botkyrka kommun ger kostnadsfri och opartisk rådgivning till medborgare, organisationer, föreningar och till små och medelstora företag.

Du kan fråga om uppvärmningssystem, olika energikällor, husets klimatskal (dörrar, isolering etc.), produkter inom energiområdet, energiförbrukning och om energibesparingar.

Eftersom en stor del av energianvändningen och utsläppen av koldioxid härrör från trafiken så arbetar vi också med frågor som rör olika typer av fordon och drivmedel. Du kan också få information om olika typer av bidrag och om vilka regler som gäller.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Erik Bergström
Energi-och klimatrådgivare
08-29 11 29
erik.bergstrom@botkyrka.se

Erik Bergström energi-och klimatrådgivare

Minska energianvändningen

Mer information och tips för företag hittar du på Energi- och klimatrådgivningens webbplats.

energiradgivningen.se

Senast uppdaterad: