Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Störningar i e-tjänsterna

  Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Våld i nära relationer

Våld och förtryck kan drabba alla, oavsett kön, ålder, religion, sexualitet eller etnicitet. Du har alltid rätt till hjälp. Du behöver inte säga vem du är. Hjälpen är gratis.

Våld i nära relation kan vara

 • att bli slagen av din partner eller någon annan i din familj
 • att du får höra kränkande och elaka ord
 • att din partner är mycket svartsjuk
 • att du inte får ta hand om dina egna pengar
 • att bli tvingad till sex
 • att någon hotar dig.

Stöd för dig som är utsatt

Kontakta mottagningen våld i nära relation 08-530 631 95

Du kan få mer information om:

 • skyddat boende om du måste lämna ditt hem för att skydda dig och dina barn från våld
 • information om dina rättigheter
 • hjälp att ta kontakt med myndigheter, polis och sjukvård
 • möjlighet att få prata om din situation och bearbeta det våld som du varit med om.

För dig som försöker sluta använda våld

 • stöd och behandling genom att berätta om dina problem
 • hjälp att hitta sätt att lösa svåra konflikter utan att bli hotfull eller våldsam
 • stöd i att förändra tankar, känslor och handlingar som leder till våld

Samtalsstöd – våld i nära relation

Vårt samtalsstöd vänder sig till dig som utsätts eller har utsatts för våld i nära relation, till dig som lever i en destruktiv relation och till dig som utsätter din partner eller dina barn för skrämmande eller våldsamt beteende. Vi erbjuder fem samtal. Samtalen kan ske i våra mottagningsrum, via videolänk eller via telefon. Önskar du därefter fortsatt stöd kan du ansöka om samtalsstöd på mottagningen för våld i nära relationer.

Kontakta oss på 08-53061002 för mer information och tidsbokning.

Telefonens öppettider är måndag till fredag 9-12

Vi arbetar inte akut. Är du i behov av akut hjälp behöver du vända dig till 112, mottagningen för våld i nära relation eller socialjouren.

Stöd för barn och föräldrar

 • behandlare träffar barn och föräldrar när socialtjänsten är orolig för att en vuxen i familjen eller dess närhet utsätter barnet för våld
 • vi erbjuder upp till 15 träffar
 • barnet får bearbeta sina upplevelser genom lek, målning, samtal och musik
 • du som förälder får samtala om vad rädsla, hot och våld är och hur det kan påverka ditt barn
 • du får stöd i hur du ska hitta bra sätt att hantera utmanande situationer med ditt barn
 • barnet får möjlighet att uttrycka hur det vill ha det tillsammans med er
 • Innan ni får erbjudande om stöd sker först en utredning

Hbtqi-certifierade

Vi är hbtqi-certifierade. Vårt mål är att finnas till för alla barn, ungdomar och vuxna oavsett sexuell läggning eller könstillhörighet.

Kontakta socialtjänsten

Mottagning för barn
Tel: 08-530 622 55

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00

Socialjouren
Tel: 020-70 80 03

Besöksadress:
Munkhättevägen 49

Senast uppdaterad:

Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en stödtelefon för dig som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld.

Ditt samtal kostar ingenting och syns inte på telefonräkningen.

020-50 50 50

kvinnofridslinjen.se

Hjälp för att sluta använda våld

Telefonlinje för dig som riskerar att skada någon du tycker om och vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende.

Det är gratis att ringa och du kan vara anonym.

Ring dygnet runt på 020 555 666

valjattsluta.se

Brott i nära relation

På polisens webbplats kan du läsa mer om brott i nära relationer. Du får till exempel veta vad som händer vid en anmälan och du kan hitta inforamtion på flera olika språk.

polisen.se

Senast uppdaterad: