Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Störningar i e-tjänsterna

    Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Fittja äng

Här finns planer på ett nytt strandbad som är en del i ett större projekt för hela Fittja Äng. Under sommaren 2019 tog kommunen vattenprover för att säkerställa möjligheten till strandbadsbygget. Utredning av vattenkvalité pågår. Utegymmet invigdes hösten 2019.

gymutrustning i trä utomhus

Projektet innefattar utvecking av det befintliga utegymmet samt att rusta upp och på nytt öppna Fittja strandbad för allmänheten. Det tidigare utegymmet har avvecklas. Ett nytt modernt utegym i syfte att locka fler vuxna till den delen av Fittja äng och därmed öka tryggheten invigdes hösten 2019.

Upprustning av strandbadet innehåller

  • anskaffande av nya bryggkonstruktioner som underlättar för simundervisning och utgör avgränsning för barnbassäng
  • tillgänglighetsanpassning med en rullstolramp i betong
  • sandplage utökas och bottenförhållanden förbättras
  • nybyggnation av wc för allmänheten.

Kultur och fritidsnämndens upprustning av strandbad och idrott kompletterar de pågående projekten med Fittja dagvattendammar och parkupprustning.

Det här ska göras

  • Byte till konstgräsmatta med biofill​
  • Nybyggnation utegym​
  • Upprustning och nyöppning av Fittja strandbad​

Status​

Konstgräsplanen invigdes maj 2019 som Sveriges första med Biofill.​

Utebad – fördjupad undersökning av vattenkvalitet är genomförd vilket renderat i att förvaltningen föreslagit att flytta fram kvarvarande medel i projektet tills dagvattenprojektet genomförs och kan synkas med strandbadsdelen av detta projekt.​

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: