Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Övriga byggrelaterade tillstånd

 • Tomträtt

  Vid en försäljning har tomträttsinnehavaren samma rättigheter och skyldigheter som vid vilken fastighetsförsäljning som helst. Glöm inte att anmäla ny ägare till kommunen.

 • Bryggor

  För att kunna anlägga en brygga på kommunens mark krävs ett markupplåtelseavtal.

 • Bygga in- och utfart

  Om det inte finns någon in- och utfart till din villatomt eller radhus, eller om du vill flytta din in- och utfart kan du ansöka om detta hos Botkyrka kommun.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun.

 • Ansök om tillstånd för tunga, långa och breda fordon

  Här hittar du blanketter och information om vad du behöver för att söka dispens för tunga, långa och breda fordon.

 • Strandskyddsdispens

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs strandskydddispens.

 • Anslut till kommunalt vatten och avlopp

  Vi ser fram emot att få dig som VA-abonnent och hjälper dig genom anslutningsprocessen.