Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mark och fastigheter

 • Avfall

  En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

 • Bygglov

  Bygglov, attefallshus, plank, avgifter, tomträtt, strandskydd.

 • Dricksvattenläggning

  Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

 • Schaktning

  Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Road.