Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Mark och fastigheter

  • Avfall

    En stor del av avfallshanteringen i kommunen sköts av SRV Återvinning AB.

  • Dricksvattenläggning

    Om din anläggning producerar mycket vatten, försörjer fler än 50 personer eller om vattnet används kommersiellt måste du registrera den hos miljöenheten.

  • Schaktning

    Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Case.