Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Fordonsflytt

Ett fordon som är felaktigt uppställt och stör ordning och säkerhet i trafiken och miljön får i vissa fall flyttas från platsen efter beslut av Trafikverket, Polismyndigheten eller kommunen.

I kommunen beslutar och verkställer Botkyrka kommun flytt av fordon. Beslut om flytt grundas på Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall samt Förordning (1982:189) om flyttning av fordon i vissa fall.

Om du vill anmäla en skrotbil kan du skicka din anmälan till botkyrka@qsg.se. Lämna gärna ditt namn och adress, telefonnummer och e-postadress, så blir det lättare att få kontakt med dig om det är något som är oklart. Du kan även göra en anmälan via telefon: 073 860 7287

Fordonsflytt på tomtmark

Kommunen har rätt att besluta om och verkställa flyttning av fordon på all mark. Fastighetsägare är själva ansvariga för fordon som ställs upp på tomtmark. Markägare kan begära handräckning av kommunen för att flytta fordon från tomtmark. Kostnaden faktureras beställaren.

Kostnader och uppställningsplats

Om kommunen tagit beslut om fordonsflytt flyttas fordonet till kommunens uppställningsplats i Vallentuna. Ägaren till fordonet får lösa ut bilen först efter det att kostnaden för flytt och uppställning är betald. Polismyndigheten underrättas om flytten och ägaren får information per post. I de fall ägaren är känd och fordonet inte hämtas ut efter 30 dagar övergår ägarskapet till kommunen. Om ägaren är okänd gäller 90 dagar innan ägarskapet övergår till kommunen.

Avgift vanlig bärgning: 1913 kronor
Avgift mottagning: 400 kronor
Avgift skrotning: 500 kronor

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: