Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Idrottsanläggningar och lokaler

 • Villkor för bokning

  Här hittar du ordningsregler och villkor för idrottsanläggningar och lokaler.

 • Taxor och avgifter

  Taxor och avgifter för idrottsanläggningar och lokaler.

 • Möteslokaler

  Du kan boka kommunens lokaler för konferens eller möten.

 • Passersystemet Entryfy

  Information till dig som är som ledare/spelare i din förening och har fått ett mejl från att Botkyrka kommun om passersystemet Entryfy.