Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Viktig information till dig som har en LTA-station

Du bor i en fastighet som är ansluten till Botkyrka kommuns avlopp med en LTA-pump. LTA står för Lätt Tryck Avloppsystem och används i fastigheter där avloppsrören av olika skäl inte kan fungera med självfall.

Det är viktigt att du som fastighetsägare sköter LTA-pumpen på rätt sätt. Om skador uppstår på grund av felaktig hantering, kan du själv bli skyldig att bekosta reparationer. Här hittar du information och råd för att det ska bli enklare för dig att sköta din LTA-pump.

Så här sköter du LTA-pumpen

Botkyrka kommuns VA-enhet ansvarar för service och underhåll av din LTA-pump, men det är ditt ansvar att följa de här skötselråden:

 • Bygg inte över pumpstationen. Om det uppstår problem med pumpen behöver VA-enhetens servicetekniker kunna komma fram till den, helst med bil. Om pumpen är placerad under altanen ska du ta bort träluckan inför servicetekniker­nas besök.
 • Förbered för pumpbyte. Om din pump behöver lagas eller bytas måste pumpen vara lätt att komma åt. Därför behöver du till exempel rensa bort växtlighet runt brunnen eller skotta bort snö inför teknikernas besök.
 • Provkör pumpen en gång per år. Lyssna så att allt låter normalt. Det ska inte höras något buller eller något annat ljud.
 • Kontrollera värmekablarna. Längs med vatten- och avloppsled­ningarna sitter det värmekablar. Kom ihåg att kontrollera att de är påslagna under vinterhalvåret – från början av november fram till april.
 • Frostvakt behövs om du reser bort. Placera en frostvakt i pumpstationen om du är bortrest på vintern. Frost­vakt är ett termostartstyrt element som håller cirka fyra grader. De kan köpas på byggvaruhus och hängs upp på pumpens topp där det ska vara torrt. Obs: gäller endast de pumpar som har ett grönt pumplock.
 • Behåll elen på under vintern. Även om du inte vistas i fastigheten under vintern är det viktigt att behålla elen på till LTA-anläggningen. Annars finns risk att avloppsledningen kan frysa.

Använd avloppet på rätt sätt

LTA-enheten kan hantera normalt avloppsvatten. Om du spolar ner något annat än toalettpapper i toaletten, eller häller ut matlagningsfett eller kemikalier i slasken, kan du orsaka skador på din LTA-pump och på avloppsledningarna. Om pumpen går sönder får du själv bekosta reparationer eller kostnaden för en ny pump.

Släng inte det här i toaletten:

 • Bindor
 • Blöjor
 • Kläder
 • Trasor
 • Tops
 • Tandtråd
 • Kattsand
 • Våtservetter

Tänk på att även stora mängder fett kan orsaka problem. Ett tips är att låta fettet svalna i stekpannan, torka av det med hushållspapper och släng i soporna.

Använd gärna flytande tvättmedel. Större doser pulvertvättmedel sliter på LTA-pumpen.

Om LTA-pumpen larmar

Pumpens larmenhet ska sitta på väl synlig plats för att upptäcka om det är fel på pumpstationen.

Det är också viktigt att sätta upp information vid larmenheten om vad som ska göras när larmet går. Då kan alla i hushållet göra rätt om LTA-pumpen larmar.

Om larmet går

 • Använd inte vatten. Det kan innebära att det är stopp i din brunn om larmet går.
 • Vänta i fem minuter. Larmet kan återställa sig självt när avloppsvattnet har pumpats bort.
 • Om pumpen fortsätter att larma efter fem minuter – kontakta Botkyrka kommun. Om pumpen fortsätter att larma be­tyder det att något är fel och att av­loppsvattnet inte kan pumpas bort.
 • Förebygg larm om din LTA-pump börjar blir sliten. Om du hör att pumpen går längre tid än vanligt betyder det att den pum­par bort avloppsvattnet med sämre kapacitet. Det är inte akut, men kontakta Botkyrka kommun följande vardag.

Kontakt

E-post: va@botkyrka.se
Telefon via medborgarcenter: 08-530 610 00 

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: