Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Checklistor för handlingar

Checklistor för vilka handlingar som normalt behövs för olika projekt. Hittar du inte en checklista för just ditt projekt så använder du den för det projekt som närmast överensstämmer med det du vill göra.

Senast uppdaterad:

Bygglov eller anmälan?

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga nytt, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

När du gör en ansökan eller anmälan behöver du skicka med handlingar till kommunen.

Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka med din anmälan eller ansökan utifrån ditt projekt.

Senast uppdaterad: