Öppna mobilmenyn

Information om covid-19

Här hittar du aktuell information om corona, vaccinering och hur kommunens verksamheter anpassas under pandemin.

Vaccinbussen

Vaccinbuss i Botkyrka: lättare att få coronavaccin

Region Stockholms vaccinationsbuss roterar mellan Alby, Fittja och Hallunda. Här kan du få vaccin mot covid-19.

Person som håller i ett vattenglas

Information om vattenkvalitet i Kassmyra

Allt kommunalt dricksvatten i Botkyrka kommun kommer från vattenverket i Norsborg. Grundvattentäkten i Segersjö används inte.

Nyheter

 • Nu försvinner stenarna från Södra Porten

  Under maj månad började stenmassorna på norra sidan E4/E20 forslas bort för att användas i byggprojekt i Stockholmsområdet. Marken är nu stabiliserad och under hösten planerar Botkyrka kommun att presentera visionerna för hur området ska utformas.

  Stadsplanering och trafik

 • Ökad bemanning på demensboenden ger positiva effekter

  Mer personal på boenden med demensinriktning är en av de satsningar som vård- och omsorgsförvaltningen i Botkyrka kommun genomför under 2021. Undersköterska Raweida Ghlaim märker flera positiva effekter av den ökade bemanningen.

  Stöd, omsorg och familj

 • Hyressättningsmodell föreslås för vård- och omsorgsboenden samt servicehus

  Inför vård- och omsorgsnämndens möte den 14 juni finns förslag om en hyressättningsmodell för vård- och omsorgsboende och servicehus. Syftet med modellen är att ingen medborgare ska förfördelas utan alla ska bli lika behandlade.

  Stöd, omsorg och familj

 • Omfattande prover för att säkra kvalitet på vatten och mark

  Med anledning av uppgifter i media om provtagningar vill Botkyrka kommun förtydliga vårt omfattande arbete för att säkerställa kvaliteten på mark och vatten i området runt Kagghamra. Syftet är att upptäcka eventuella skador som kan ha, eller kan komma att, uppstå som ett resultat av den verksamhet som bedrivits på platsen.

  Boende och närmiljö

 • Avrådan om bad hävs 4 juni

  Den tidigare avrådan om bad i sjöar i Botkyrka kommun hävs från och med 4 juni.

  Uppleva och göra

Information om störningar

På gång i Botkyrka

Kontakta oss

Vänd dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med ärenden och frågor som har med kommunen att göra.

Öppettider medborgarcenter
Telefon: 08-530 610 00
E-post: medborgarcenter@botkyrka.se