Öppna mobilmenyn

Information om covid-19

Här hittar du aktuell information om corona, vaccinering och hur kommunens verksamheter anpassas under pandemin.

Vaccinbussen

Avfallshanteringen i Kassmyra

Här hittar du information om frågor kring avfallshanteringen i Kassmyra och vattenkvalitet.

två barn på en brygga

Botkyrkas stora sommarguide

Upptäck Botkyrka i sommar! I Botkyrkas stora sommarguide hittar du härliga aktiviteter för alla åldrar och intressen. Njut av sommaren på ett roligt, säkert och hänsynsfullt sätt.

Nyheter

 • Extra viktigt att spara vatten när det är varmt

  Varma sommardagar är det extra viktigt att vara sparsam med kranvatten, framför allt i trädgården där det kan gå åt mycket vatten.

  Boende och närmiljö

 • Teddy vann tid och fick frisk luft när han bytte bilen mot cykeln

  Teddy har deltagit i kommunens Utan Bilen Dealen där han har bytt ut sin bil mot cykeln för korta resor under 3 månaders tid.

  Stadsplanering och trafik

 • Otjänligt badvatten i Trollsjön och Utterkalven

  För att följa upp eventuell påverkan från verksamheterna i före detta Kassmyratäkten har kommunen tagit prover på metaller, dioxiner och PAH på femton platser där det förekommer bad. I samband med det togs även bakteriologiska prover, det vill säga de parametrar som tas i vanlig kontroll av badvatten E.coli och Intestinala enterokocker som är tarmbakterier.

  Boende och närmiljö

 • Ingen anledning att avråda från bad i Kaggfjärden

  Svar från badvattenprover i Kaggfjärden visar på låga halter av både miljögifter och bakterier. Kommunen har låtit provta badvattnet på två ställen i Kaggfjärden. Bland annat har halterna av dioxiner, PAHer och metaller mätts och resultaten ligger under laboratoriets rapporteringsgräns.

  Boende och närmiljö

 • Från och med idag, 1 juli, kan du få ett covidbevis

  Det handlar om EU:s digitala covidbevis som visar att du har vaccinerat dig mot covid-19. Från och med i dag klockan 09.00 kan du ladda hem beviset via tjänsten covidbevis.se.

  Stöd, omsorg och familj

Information om störningar

På gång i Botkyrka

Kontakta oss

Vänd dig till Botkyrka kommuns medborgarcenter med ärenden och frågor som har med kommunen att göra.

Öppettider medborgarcenter
Telefon: 08-530 610 00
E-post: medborgarcenter@botkyrka.se