Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anslut till kommunalt vatten och avlopp

Beställ nybyggnadskarta

Nybyggnadskartan beställer du via e-tjänst

Du kan också använda blankett för nybyggnadskarta.

På nybyggnadskartan anger kommunen förbindelsepunkten som är den punkt där dina VA-ledningar ansluter till det allmänna ledningsnätet.

Lämna in servisanmälan

Fyll i och skicka in en servisanmälan till VA-avdelningen när du vill ha den fysiska förbindelsepunkten upprättad.

När din servisanmälan kommit in och registrerats tar det upp till åtta veckor för oss att upprätta förbindelsepunkten.

Redovisa dagvattenhantering

Du behöver redovisa hur du tänker lösa dagvattenhanteringen på din fastighet. Skicka in en kort redogörelse med en geologisk undersökning till VA-avdelningen.

Mer om dagvatten

Förbindelsepunkt

Vi lägger ledningen till förbindelsepunkten som ligger 0,5 meter utanför tomtgränsen. Förbindelsepunkten är gränsen mellan den allmänna VA-anläggningen och fastighetens egen VA-installation.

Vi skickar en faktura

När vi fått din servisanmälan och förbindelsepunkten är upprättad, kommer vi skicka en anslutningsfaktura.

Uppsättning av vattenmätare

Från förbindelsepunkten och in på fastigheten är du ansvarig för de arbeten som krävs för anslutningen. När arbetet är utfört ska du skicka in en begäran om uppsättning av vattenmätare.

Vi monterar vattenmätaren

VA-avdelningen kommer och monterar en vattenmätare när konsolen är på plats. Innan VA-anslutningen får användas ska anslutningsavgiften vara betald.

Välkommen som kund

Nu kopplar vi på vattnet till dig.

Välkommen som kund till Botkyrka kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster.

Senast uppdaterad:

Besöksadress

Teknik- och fastighetsförvaltningen,
Ekvägen 30 F, Tumba.

Besök förbokas via telefon eller e-post.

Postadress

Botkyrka kommun
Teknik- och fastighetsförvaltningen
VA-enheten
147 85 Tumba

Telefon och e-post

Telefon: 08-530 610 00

E-post: va@botkyrka.se

Senast uppdaterad: