Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Felanmälan gator och trafik

I Botkyrka finns kommunala vägar, statliga vägar och vägar som är enskilda. Felanmälan och synpunkter ska du lämna till den som äger vägarna.

Kommunala vägar

De kommunala vägarna har vi på kommunen ansvaret för. Det är viktigt att vägarna underhålls för att vi ska kunna åka på dem.

Statliga vägar

Genom kommunen löper några statliga vägar. Det är Trafikverket som sköter dessa, och du ska göra din anmälan om fel till Trafikverket på:

Telefon: 0771-921 921

E-post: trafikverket@trafikverket.se

  • E4/E20
  • väg 225/Nynäsvägen, Södertäljevägen
  • väg 226/Huddingevägen, Dalvägen
  • väg 258/Hågelbyleden
  • väg 259/Botkyrkaleden Huddinge–Fittja trafikplats
  • väg 571 Pålamalmsvägen
  • Smållan (Vårsta)–Skanssundet

Enskilda vägar

Några av vägarna i kommunen är inom samfällighetsområden eller på privat mark. Då är det till samfälligheten eller markägaren du ska anmäla felet.

Kommunens medborgarcenter kan hjälpa dig att ta reda på vem som äger marken.

Telefon: 08-530 610 00

E-post: medborgarcenter@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: