Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
 • Störningar i e-tjänsterna

  Under kvällen den 20 maj kan det bli avbrott i våra e-tjänster. Orsaken är ett planerat arbete med vår IT-miljö. Arbetet planeras pågå kl. 20–24. Mer information.

Innan du söker ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd är ett stöd för dig som har stora svårigheter att klara dig själv ekonomiskt. Syftet är att ge dig tillfällig hjälp med din ekonomi så att du kan bli självförsörjande så snabbt som möjligt.

Krav för att få ekonomiskt bistånd

 • Om du är under 18 år eller går på gymnasiet, är din förälder skyldig att försörja dig. 
 • Har du en sambo eller är gift, är ni försörjningspliktiga i förhållande till varandra.
 • Har du pengar på banken eller aktier måste du först använda de pengarna för att försörja dig. Det gäller också om du har tillgångar som till exempel bil, båt eller bostadsrätt.
 • Om du är arbetslös behöver du vara inskriven på Arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Om du till exempel är arbetslös på heltid, förväntas du söka arbete på heltid och tacka ja till erbjudanden om arbete, praktik eller annan aktivitet som leder till att du blir självförsörjande på sikt.
  Arbetsförmedlingen
 • Du kan inte få ekonomiskt bistånd för att betala av lån eller skulder. Däremot kan du få budget- och skuldrådgivning hos oss. Med budget- och skuldrådgivare kan du diskutera hur du kan lägga upp en avbetalningsplan. ​
  Budget- och skuldrådgivning
 • Om du är sjuk behöver du intyga din sjukdom med ett läkarintyg. Vi kommer också att behöva veta hur din planering ser ut med sjukvården.
 • Om din sjukpenning är för låg eller om du inte får någon sjukpenning alls, kan du ha rätt till ekonomiskt bistånd. Du kan också söka ekonomiskt bistånd om du väntar på sjukpenning.
 • Du som är vuxen och studerar ska kunna försörja dig på de pengar du har rätt att få genom Centrala studiestödsnämnden, CSN. Om du inte lyckas ordna din försörjning under sommarlovet, kan du kontakta oss. Tänk på att börja söka arbete i god tid och att anmäla dig till Arbetsförmedlingen senast första dagen av sommarlovet.
  Centrala studiestödsnämnden, CSN

Senast uppdaterad:

Kontakta mottagningen för ekonomiskt bistånd

Måndag-fredag kl. 10.00-12.00

Senast uppdaterad: