Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Kommunal hälso- och sjukvård

  • Rehabenheten

    Rehabenheten hjälper dig som brukare att klara vardagsmiljön och att utveckla dina fysiska, kognitiva och sociala förmågor.

  • Sjuksköterskeenheten

    Sjukskötersketeamet ger omvårdnad, trygghet och kontinuitet för både dig brukare och dina anhöriga. Vi utför både planerade och akuta insatser.

Patientnämnden

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Du kan vända dig till dit eller direkt till den som utfört den vård du har synpunkter på.

www.patientnamndenstockholm.se