Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

IPS – Individanpassat stöd till arbete för dig med psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller beroende

Vi arbetar med individanpassat stöd till dig med psykisk funktionsnedsättning, missbruk eller beroende, så att du ska komma i arbete eller studier. Metoden heter Individual Placement and Support, IPS.

IPS bygger på ett antal grundläggande principer

  • Målet är att den som får stöd ska hitta praktik, arbete eller studier.
  • Det viktigaste är att den som får stöd har en egen vilja att praktisera, arbeta eller studera.
  • De egna önskemålen och intressena är grunden för samarbetet.
  • Den som får stöd får det så länge det finns behov.
  • Den som får stöd får vid behov hjälp med ekonomiska frågor redan från början.
  • För att underlätta för den som får stöd att nå sina mål samarbetar vi med personens kontaktpersoner inom socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och regionen.

Senast uppdaterad:

Arbetsfrämjande åtgärder för personer med funktionsnedsättning som söker arbete

Sök stöd som vuxen

Behöver du som vuxen stöd av socialtjänsten? Gör en ansökan i vår e-tjänst.

Kontakta oss

Mottagning för vuxna
Tel: 08-530 618 00

Senast uppdaterad: