Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bokningsvillkor

Skador eller slitage som beror på att ordningsreglerna inte följts debiteras av Kultur- och fritidsförvaltningen. Om du bryter mot ordningsreglerna vid flera tillfällen kan laget, föreningen, personen eller organisationen bli avstängd från alla eller delar av bokade tider. Du hittar alla villkor längre ner på den här sidan.

Boka lokal

I vårt bokningssystem Interbook Go! kan du själv söka lediga tider, göra bokningsförfrågningar och avbokningar.

Avbokning

Om du inte kommer att använda din tid är det viktigt att avboka den så att någon annan kan ta del av tiden. Detta gäller även tider i ett abonnemang. För avgiftsfri avbokning så ska detta ske senast 24 timmar innan bokat tillfälle. Avbokningarna gör du själv i Interbook Go!

Görs avbokningen senare än 24 timmar innan sker ingen kreditering av hyran.

Avbokning som görs mindre än två veckor innan vid evenemang debiteras med halva kostnaden.

Avbokningarna görs i Interbook Go!

Om en tid inte avbokas och heller inte används tillkommer en avgift på 500 kronor per bokning utöver den ordinarie hyran.

Villkor

 • Verksamhet i lokaler som hyrs ut av kultur och fritidsförvaltningen ska inte strida mot demokratiska värderingar. Verksamheten ska respektera och ställa sig bakom grundläggande demokratiska principer och värna om alla människors lika värde, rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter. Genom godkännande av bokningsvillkoren intygar hyrestagaren att verksamheten i det aktuella ärendet uppfyller villkoren. Om skyldigheterna inte uppfylls äger kultur- och fritidsförvaltningen rätt att neka uthyrning när kännedom om detta uppstår, samt stänga av den aktuella hyrestagaren från möjligheten att hyra lokal inom en begränsad tidsperiod. Kultur- och fritidsförvaltningen äger rätt att neka uthyrning av säkerhetsskäl.

 • Vid föreningsaktivitet ska alltid en ansvarig ledare finnas på plats under hela hyrestiden. Ansvarig ledare ska känna till och följa säkerhetsföreskrifter för den aktuella anläggningen. Det är föreningens/hyresgästens ansvar att ta del av säkerhetsföreskrifterna.

 • Vid kontroll ska man kunna uppvisa bokningsbekräftelse.

 • Idrottsanläggningarna får inte hyras ut i andra hand. Undantagsfall är när det sedan tidigare finns gällande skriftligt avtal med kultur- och fritidförvaltningen.

 • Styrketräningsrum får endast användas av idrottsföreningars aktiva
  medlemmar.

 • Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 30 minuter före hyrestidens början, och ska lämnas senast 30 minuter efter hyrestidens slut.

 • I inomhusanläggningar får man endast använda inomhusskor utan dobbar och som inte färgar av sig. Det är under inga omständigheter tillåtet att disponera utomhusredskap i våra inomhushallar.

 • Det är inte tillåtet att använda klister, harts eller liknande om det inte finns angivet i anläggningens beskrivning i bokningssystemet.
 • Tillfällig reklam får sättas upp vid i samband med match/tävling (ej i korridorer, entréer, utomhus mm) under hyrestiden. Reklam får inte sättas upp på ett sätt så att anläggningen skadas och den ska tas ner direkt efter hyrestidens slut. Permanent reklam kan tillåtas efter skriftlig överenskommelse med för.

 • Hyresgästen ska lämna anläggningen grovstädad. Det betyder att skräp, lera och grov smuts inte ska förekomma och att redskap ska vara återställda på sin ursprungliga plats. Detta gäller både inomhus- eller utomhusarena samt omklädningsrum. Om detta inte görs debiteras en avgift enligt fastställd prislista.

 • Lokaler ska lämnas låsta och larmade enligt anvisningarna. Om detta inte görs debiteras en avgift enligt fastställd prislista.

 • I lokalerna råder det förbud vad gäller konsumtion av alkohol, rökning och förtäring utav nötter och fisk med hänvisning till luftburna allergier. Djur får inte vistas inomhus i anläggningarna.

 • Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning och även informera kultur- och fritidsförvaltningen om det kan finnas en risk för ordningsstörning eller hotbild mot det aktuella arrangemanget eller verksamheten.

 • Övernattning är endast tillåten i samband med arrangemang. Det ska anges i ansökan. Hyresgästen är skyldig att ta kontakt med brandmyndigheten.

 • Falskt brandlarm som utlöses under hyrestiden kommer att debiteras hyresgästen enligt fastställd prislista.

 • Skador eller slitage som beror på att man inte har följt dessa ordningsregler debiteras av kultur- och fritidsförvaltningen till den hyrande föreningen eller organisationen.

 • Skada på lokal och inventarier ska anmälas via idrottsanlaggningar@botkyrka.se.

 • Om en hyresgäst inte utnyttjar en abonnemangstid vid upprepade tillfällen avbokas den tiden.

 • Om man bryter mot ordningsreglerna vid upprepade tillfällen kan laget, föreningen, personen eller organisationen bli avstängd från alla eller delar av bokade tider.

 • Vid match har den hyrande föreningen ansvar för att gästande förening känner till och följer dessa ordningsregler.

Senast uppdaterad:

Boka lokal

I vårt bokningssystem Interbook Go! kan du själv söka lediga tider, göra bokningsförfrågningar och avbokningar.

Kontakt

E-post
lokalbokningen@botkyrka.se

Telefon
08-530 615 11

Telefontider:
Måndag 8:30-11:30
Tisdag 8:30-11:30
Onsdag: endast e-post
Torsdag 8:30-11:30
Fredag 8:30-11:30

Senast uppdaterad: