Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Plan- och byggförordningen (PBF)

Plan- och byggförordningen innehåller bland annat definitioner av byggnadshöjd och begreppet våning, krav på teknisk utformning och på egenskaper, regler för bygglov för anläggningar och skyltar samt regler för anmälan och byggsanktionsavgifter.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: