Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bidrag till föreningar

Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag. Beroende på vilken verksamhet ni bedriver finns olika bidrag att söka hos oss.

Vi ger bidrag till:

 • Verksamhet för, barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+
 • Kulturell verksamhet
 • Verksamhet som avlastar eller kompletterar insatser inom socialnämndens ansvarsområde (söker från socialnämnden)

För att kunna söka bidrag måste din förening uppfylla våra allmänna riktlinjer och följa våra bidragsregler.

Föreningskategorier

Ni kan söka bidrag om er förening tillhör någon av kategorierna nedan:

  • Seniorföreningar – är anslutna till riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer och har verksamhet för seniorer 65+.
  • Idrottsföreningar – är anslutna till Riksidrottsförbundet och bedriver idrottsverksamhet för barn och unga.
  • Scoutkårer – är anslutna till Scouterna och bedriver verksamhet för barn och unga.
  • Kulturföreningar – har verksamhet med syfte att bevara och sprida konstnärliga och kulturella uttryck.
  • Funktionsrättsföreningar - arbetar med att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.
  • Övrig förening – övriga typer av intresseföreningar som har verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+. Exempelvis mötesplats- och religiösa föreningar.

  Föreningsbidrag för social verksamhet

  Föreningar vars verksamhet avlastar och är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde söker sina bidrag från socialnämnden.
  Exempel på sådan verksamhet kan vara förebyggande arbete mot
  missbruk, våld och kriminalitet.

  Bidragsformer

  I tabellen ser du våra föreningsbidrag, vilken förening som kan ansöka och när sista ansökningsdag är.

  När kan vi ansöka och vilka bidrag kan vi ansöka om?

  Bidrag

  Förening

  Sista ansökningsdag

  Bidragsform och ansökansdatum  Stöd till sommarlovsaktiviteter

  Alla föreningar

  25 februari

  Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

  Övriga föreningar

  25 februari

  Lokalbidrag för övriga föreningar

  Övriga föreningar

  25 februari

  Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet

  Seniorföreningar

  Övriga föreningar

  Idrottsföreningar

  25 februari

  Lokalbidrag för seniorföreningar

  Seniorföreningar

  25 februari

  Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

  Idrottsföreningar

  Scoutkårer

  25 februari

  25 augusti

  Anläggningsbidrag

  Idrottsföreningar

  1 oktober

  Bidrag till kulturell verksamhet

  Kulturföreningar

  1 oktober

  Bidrag till funktionsrättsföreningar

  Funktionsrättsföreningar

  1 oktober

  Bidrag till organiserad spontanidrott

  Alla föreningar

  1 oktober

  Bidrag för föreningar som bedriver social verksamhet

  Sociala föreningar

  1 oktober

   

  Sök bidrag

  Ansökan för alla bidragsformer sker digitalt direkt i InterbookGo. Undantaget är föreningar som bedriver social verksamhet. Dessa söker via e-tjänsten.

  Det är även i InterbookGo som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.

  Senast uppdaterad:

  Boka digitalt möte för rådgivning

  Behöver du hjälp med din förening? Boka in ett möte med vår föreningsansvariga.

  Boka möte

  Senast uppdaterad: