Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Snöfall kan medföra problem i trafiken

    SMHI varnar för kraftigare snöfall från tisdag förmiddag fram till tisdag kväll och det kan medföra problem i trafiken. Mer information.

Fettavskiljare

Fettavskiljare - så att fettet inte går ut i avloppsnätet

Kommunens avloppsnät och reningsanläggningar tar hand om och renar avloppsvatten från både hushåll och företag. Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, och inte fett i större mängder. I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och till slut orsakar igensättningar och stopp i ledningarna.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: