Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Fettavskiljare

Fettavskiljare - så att fettet inte går ut i avloppsnätet

Kommunens avloppsnät och reningsanläggningar tar hand om och renar avloppsvatten från både hushåll och företag. Avloppsnätet är dimensionerat för att ta emot spillvatten av hushållskaraktär, och inte fett i större mängder. I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen, vilket gör att fett fastnar i rören och till slut orsakar igensättningar och stopp i ledningarna.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: