Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Kontaktperson för vuxna

Socialtjänsten kan ge stöd till vuxna med psykisk funktionsnedsättning. En del av dem som är i kontakt med oss saknar ett eget socialt nätverk och behöver stöd och uppmuntran för att kunna bryta sin isolering.

Du kommer att fungera som en medmänniska. Tillsammans hittar ni på saker i vardagen för att åstadkomma en mer innehållsrik fritid.

Du kan få flera uppdrag samtidigt.

Exempel på vad uppdraget kan innebära:

  • att ni deltar i olika aktiviteter i samhället,
  • går på promenader eller fikar
  • eller något annat som personen har önskemål om.

Som kontaktperson behöver du inte ha någon speciell utbildning eller erfarenhet. Däremot lägger vi stor vikt vid ditt intresse för människor. Det är också viktigt att du har tid för ett uppdrag.

Stöd och ersättning

Under tiden du har uppdrag hos oss får du handledning en gång per termin. Du kommer också att få ersättning per timme. Den varierar från 150 till 200 kronor beroende på din erfarenhet och uppdragets karaktär. Du får även ersättning för utlägg som anses relevanta.

Två kvinnor som promenerar i stadsmiljö.

Tillsammans hittar ni på saker i vardagen för en mer innehållsrik fritid.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Så blir du kontaktperson

För att bli kontaktperson får du först träffa en socialsekreterare som kommer att undersöka om du kan passa för ett uppdrag. Vi kommer att be dig om ett personligt brev, CV och utdrag från belastningsregistret.

Vid intresse, skriv till samordnadkontaktperson@botkyrka.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: