Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillstånd för schakt och trafikanordning

Schakttillstånd och tillstånd för upprättande av trafikanordningsplan i Botkyrka kommun söker du via en e-tjänst som heter ISY Road.

För att ansöka om Trafikanordningsplan och Schakttillstånd använder du e-tjänsten ISY Road.

Både den som bereder ärendet och den som söker tillstånd (ansökande bolag) måste registrera sig för att få tillgång till e-tjänsten.

Så gör du

Registrera dig

Registrera dig med e-postadress och användarnamn (till exempel Namn/företag). 

Du får lösenordet via e-post

När du registrerat dig får du lösenordet via e-psot.

Logga in

Logga in och kontrollera att dina uppgifter stämmer.
Logga in här


Ditt ärende handläggs

Varje schaktärende måste gå via en av ledningsägarnas projektledare för att kunna godkännas.

Ditt ärende i ISY Road

Den som bereder ett ärende och är redo att ändra ärendets status från "inkommet" till "ansökan" ska innan ärendet byter status, lägga över ärendet till ansvarig projektledare hos ledningsägaren.

Ledningsägarnas projektledare tilldelar ärendet till ledningsägarens entreprenör innan ett godkännande kan ske. Även entreprenören måste vara registrerad användare i ISY Road (ofta är entreprenören även beredare).

När ledningsägarens projektledare har tilldelat ärendet till sin fullmaktsgivne entreprenör, kommuniceras ärendet med entreprenören fram till slutbesiktning.Om ledningsägaren behöver involveras under projektets gång, lägger Botkyrka kommun en kommentar i systemet och tilldelar kommentaren till ledningsägarens projektledare.

Projektledaren får ett e-postmeddelande om att gå in i ärendet och läsa meddelandet i systemets logg och eventuellt vidta åtgärd.

För att återföra projektet till sin entreprenör måste projektledararen ändra namnet i fältet beredare/projektledare till den fullmaktsgivne personen hos entreprenören i en rullista i ärendet. Därefter sker kommunikationen återigen med entreprenören.

Vid frånvaro kan ett projekt flyttas över till en annan fullmaktsgiven person.

Under pågående trafikanordningsplaner sker kommunikationen med den utmärkningsansvarige som är registrerad i ansökan, men beredare kan skapa ärendet.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: