Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vattenskyddsområden

När du bor eller arbetar inom ett vattenskyddsområde är det viktigt att tänka på att det du gör kan påverka vattnet. Du måste vara försiktig med vattnet och det som kan förorena vattentäkten.

Vattenskyddsområden i Botkyrka

I Botkyrka finns sex vattenskyddsområden. Tullinge, Segersjö, Östra Mälaren, Bornsjön, Pålamalm och ett på Näslandet (SYVAB).

Viktigt att tänka på när du befinner dig i ett vattenskyddsområde

  • Om du använder växtnäringsämnen i trädgården, tänk på att inte använda för mycket. Använd doseringsanvisningen på förpackningen.
  • Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel hemma i trädgården. Bekämpningsmedel innehåller gifter som riskerar att förorena vattnet. Använd hellre såpvatten för att bli kvitt skadeinsekterna.
  • Tvätta helst bilen i en biltvätt (eller gör-det-själv-hall). Om du står på uppfarten eller vägen rinner smutsvattnet ut i närmaste vattendrag Om du i stället står på gräsmattan riskerar vattnet med sina föroreningar att hamna i grundvattnet. Mer om att tvätta bilen.
  • Om du byter olja eller glykol på bilen måste allt spill samlas upp i en tät behållare, så att inget hamnar i grundvattnet.
  • Salta helst inte vägar och uppfarter på vintern, saltet kan påverka vattenkvaliteten och fräter på avloppsledningarna. Använd sand istället.
  • Innan du tänker anlägga jord/bergvärme ta kontakt med miljöoch hälsoskyddsnämnden för att få reda på vad som gäller i ditt område. Riktlinjer för jord/bergvärme skiljer sig i de olika vattenskyddsområdena.
  • Du får göra mindre grävningsarbeten på din tomt, men vid större schaktarbeten måste du ha tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
  • Du sparar på både vatten och pengar om du vattnar i trädgården med regnvatten istället för vanligt kranvatten.

Mer information på länsstyrelsens webbplats

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: