Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Färdtjänst och ledsagning

  • Färdtjänst

    Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst. Du kan också ansöka om riksfärdtjänst.

  • Ledsagning

    Ledsagning är ett stöd för dig som inte kan ta dig till och från fritidsaktiviteter eller behandlingar på egen hand.