Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Färdtjänst och ledsagning

  • Färdtjänst

    Du som har svårt att resa med allmänna färdmedel, till exempel buss och tunnelbana, kan få resa med färdtjänst. Du kan också ansöka om riksfärdtjänst.

  • Ledsagning

    Ledsagning är ett stöd för dig som inte kan ta dig till och från fritidsaktiviteter eller behandlingar på egen hand.