Öppna mobilmenyn

Ingrepp i bärande konstruktion

Om du ska göra ett ingrepp i bärande konstruktion behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta bostaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

Skicka in en anmälan

Följande handlingar behöver du skicka in vid anmälan för ingrepp i bärande konstruktion. Ritningarna ska vara fackmannamässigt och skalenligt utförda. Storleken på ritningarna får inte överstiga A3-format.

 • Ansök genom e-tjänsten

  Sök bygglov

 • Planritning i skala 1:100
  Av ritningen ska det framgå var i byggnaden och på vilken våning som ingreppet ska göras. Redovisa även planlösning på lägenheten/huset före och efter planerad åtgärd.

 • Fasadritning i skala 1:100
  Fasadritningar ska finnas på alla berörda fasader. Markera vilka fasader och/eller fasaddetaljer som ska ändras exempelvis fönster monteras eller dörr som flyttas.

 • Konstruktionsritning / konstruktionshandling
  En konstruktionsritning / konstruktionshandling ska upprättas av en konstruktör och visar ingreppet i lägenheten/huset. En arbetsbeskrivning ska också ingå som en del av handlingen. Redovisning av befintlig stomme kan vara av värde.

 • Kontrollplan
  En kontrollplan är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggprocessen.

 • Ytterligare handlingar kan behövas
  I undantagsfall kan ytterligare handlingar komma att behövas. Har du frågor kontakta oss gärna innan du skickar in anmälan.

  Tekniskt samråd
  Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta att kontrollansvarig och tekniskt samråd krävs beroende på åtgärdens komplexitet. Inför tekniskt samråd kommer ytterligare handlingar krävas in.

  Om din fastighet ligger inom område som omfattas av strandskydd krävs också strandskyddsdispens.

  Komplettera gärna med fotografier och/eller illustrationer som kan underlätta handläggningen.

Senast uppdaterad: 28 augusti 2020

Hitta på sidan