Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Ingrepp i bärande konstruktion (Anmälanplikt)

Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,

Med bärande konstruktion menas ett byggnadsverks bärande delar, det vill säga de delar som gör så att byggnadsverket inte rasar ihop.

Exempel på bärande konstruktioner är

  • grund
  • stomme (ytterväggar och eventuella bärande innerväggar)
  • bjälklag
  • takstolar

Dessa ska vara dimensionerade (beräknade och konstruerade) så att de klarar av den belastning som byggnaden ger upphov till. Dessutom ska de vara dimensionerade att klara vind- och snölaster och även hållfasthet i händelse av brand.

Här kan du läsa mer på Boverkets hemsida: https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/anmalningsplikt/anmalan/

Om du ska göra ett ingrepp i bärande konstruktion behövs inte bygglov men du måste göra en anmälan. Innan du får börja bygga ska du ha fått ett startbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen. Innan du får ta bostaden i bruk ska du ha fått ett slutbesked från samhällsbyggnadsförvaltningen.

 

Ansök om bygglov

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: