Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Miljöinventering

En inventering av byggnaden ska göras före tekniskt samråd för att upptäcka eventuell förekomst av exempelvis farligt och miljöskadligt material, ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: