Öppna mobilmenyn

Miljöinventering

En inventering av byggnaden ska göras före tekniskt samråd för att upptäcka eventuell förekomst av exempelvis farligt och miljöskadligt material, ohyra, virkesförstörande insekter eller hussvamp.

 

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: