Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Filmer om kulturhistoriska platser i Botkyrka

För dig som veta mer om Botkyrkas spännande historia. Kanske är det platsen där du bor, ett ställe du ska åka till eller en plats som du är intresserad av? Här finns orörd natur, fornlämningar och unika kulturmiljöer.

Boplatsen från bronsåldern i Hallunda

Den period vi kallar bronsålder varar mellan 1800 f.k. – 500 f.k. Under bronsåldern slår jordbruket igenom på allvar efter att ha gjort en försiktig start under slutet av stenåldern. Huvudnäringen var fortfarande boskapsskötsel, jakt fiske och insamling. Namnet har perioden fått efter det nya material som funnits länge på kontinenten men slår igenom stort nu; bronset. Verkstäderna där bronset gjöts låg nära själva boplatsen.

Det hittills bästa exemplet i både Botkyrka och Sverige är Hallunda. Där hittades ugnar, gjut-formar och deglar strax intill husresterna. Det vanligaste var att man gjorde smycken och vapen och diverse kultföremål av bronset. Boplatserna låg strandnära och vattenlederna var viktiga som ett sätt att hålla igång handeln på.

Slagsta hällristning

En hällristning är en stenhäll där det ristats in figurer föreställande skepp, djur, människor m.m. De tillverkades under bronsåldern (1800 f.kr. – 500 f.kr.).

Botkyrkas enda hällristning, den vid Slagsta, har 17 skepp, 3 djurfigurer, en människofigur och en fotsula. Dessutom ca 170 skålgropar. Den daterar sig troligen till yngre bronsålder. Skeppet som symbol är en figur som funnits med från början av hällristningens historia. Skålgropen är inte en egentlig ristning utan mera av en inknackning där man använt små stenar att knacka med.

Sturehovs slott

Sturehovs Slott stod klart 1781 och har betecknats som en av landets vackraste byggnader i den gustavianska stilen. Själva slottet är i två våningar med brutet tak. Huvudbyggnaden flankeras av två flyglar som är omkring hundra år äldre. Byggnaden uppfördes av Gustav III:s finansminister Johan Liljencrantz. Arkitekt var Carl Fredrik Adelcrantz. Det inreddes med hjälp av tidens skickligaste konsthantverkare och här finns landets största samling av Mariebergskakelugnar.

Norsborgs herrgård

Norsborgs herrgård ligger i ett område rikt på fornlämningar med rötter från järnålderns stormannagårdar. I området finns järnåldersgravfält med två storhögar, en fornborg och en medeltida kungsgård. Tyvärr brann herrgårdens huvudbyggnad från 1700-talet ner i början på 2019. Men området är väl värt att besöka. De två flyglarna till huvudbyggnaden finns kvar med en arkitektur som präglas av dåtidens avskalade klassicistiska formspråk.

Grödinge - Botkyrkas vackra landsbygd

Till ytan är Grödinge dubbelt så stor som Botkyrkas fem andra kommundelarna tillsammans och består av vacker landsbygd. Det är ett öppet och ofta böljande landskap där bybebyggelse och ensamgårdar ligger uppe på kullar och där sambandet mellan förhistoriska lämningar, bebyggelse och kulturlandskap fortfarande är tydligt avläsbart.

Hågelby gård

Hågelby gård är LM Ericssons förverkligade vision om att från grunden bygga upp en mönstergård, ett modernt lantbruk. LM Ericsson köpte Hågelby gård år 1906 och de gamla byggnaderna revs för att ge plats åt en enhetligt planerad och funktionell gårdsmiljö.

Idag är Hågelby Botkyrka kommuns folkpark men det gamla namnet, Hogslaby, lever kvar i en liten järnåldersby nära Aspens strand.

Botkyrka kyrka

Botkyrka kyrka representerar en kyrkomiljö från tidig medeltid med tillhörande prästgård och sockenfunktioner. Kyrkan är placerad i en sänka mellan höga åsar strax intill den äldre landsvägen mellan Stockholm och Södertälje.

Kyrkan har fått sitt namn efter martyren och skyddshelgonet Botvid. Enligt legenden föddes Botvid på Hammarby gård. Efter att ha lidit martyrdöden blev han helgonförklarad. Familjen lät då uppföra en träkyrka på gårdens ägor för att hedra hans minne. På 1170-talet ersattes träkyrkan av en romansk stenkyrka. Kyrkan har senare förändrats och byggts om men de äldsta delarna av kyrkan är kvar från denna period.

Mångkulturellt centrum

Mångkulturellt centrum är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.

Mångkulturellt centrum arbetar med forskning och utbildning. Här finns ett kulturhus med bibliotek, kafé, utställningar med pedagogisk verkstad.

Läs mer på mkcentrum.se

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: