Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Flytt av kök eller badrum

Att flytta ett kök eller badrum är inte bygglovspliktigt och ofta inte anmälningspliktigt. Här listar vi åtgärder som är anmälningspliktiga och vad som är viktigt att tänka på när du flyttar kök eller badrum. Tänk på att det alltid ska finnas en imkanal i ett matlagningsutrymme för att uppfylla kraven på frånluft.

Åtgärder som är anmälningspliktiga vid flytt av kök och badrum

  • Ändring i bjälklag genom håltagning.  Vid osäkerhet om håltagning påverkar den bärande konstruktionen i bjälklag bör du kontakta en konstruktör. Om konstruktören kommer fram till att bärande delar berörs behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

  •  Ändring i bärande konstruktion/vägg.  Vid osäkerhet om ändringen påverkar bärande vägg behöver du kontakta en konstruktör. Om konstruktören kommer fram till att bärande delar berörs behöver du göra en anmälan till samhällsbyggnadsförvaltningen.

  • Väsentlig ändring av byggnadens ventilation Installation eller byte av aggregat, fläkt, ventilationskanaler eller värmeväxlare som påverkar ventilationsflöden eller luftkvalitet. Att använda befintlig imkanal i ett kök eller befintlig frånluftskanal i ett badrum ses inte som en väsentlig ändring och är därmed inte anmälningspliktigt.

  • Väsentlig ändring av byggnadens vatten- och avloppsinstallationer  Ny VA- stam i nytt schakt är ett exempel på väsentlig ändring. Ny VA-stam i befintligt schakt med samma placering och läge är inte anmälningspliktigt. Rördragning inom en lägenhet för anslutning till befintlig stam är normalt inte anmälningspliktigt, inte heller vid mindre håltagningar i brandcellsgräns som omedelbart tätas i rätt brandteknisk klass.

  • Avsevärd ändrad planlösning  Att slå ihop två lägenheter eller att ta ett annat utrymme i anspråk är exempel på avsevärd ändrad planlösning. Normalt gäller samma sak om du delar en lägenhet till två eller fler. Observera även att dela en lägenhet också är bygglovspliktig åtgärd. 

  • Ändringar i fastigheter med ett särskilt bevarandevärde  Vid ändringar i fastigheter med skyddsbestämmelse i detaljplanen eller områdesbestämmelser gäller en utökad anmälningsplikt och eventuell bygglovsplikt.

Ansök om bygglov

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: