Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Dagvatten

Dagvatten är det vatten som regnat och snöat ned och som via tak och väggar ska tas om hand via mark och dagvattenbrunnar.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: