Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Parkering

  • Parkera i Botkyrka

    Parkeringsplatser, parkeringsregler, parkeringsövervakning och information om överklagan.

  • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

    Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Här finns all information om vad som gäller.

  • Fordonsflytt

    Kommunen har rätt att flytta fordon som är felaktigt uppställda och stör ordning och miljö.