Öppna mobilmenyn

Parkering

  • Parkering

    Parkeringsplatser, parkeringsregler, parkeringsövervakning och information om överklagan.

  • Parkeringstillstånd

    Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Här finns all information om vad som gäller.

  • Fordonsflytt

    Kommunen har rätt att flytta fordon som är felaktigt uppställda och stör ordning och miljö.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar bland annat för gator och vägar, fysisk planering, miljötillsyn och hälsoskydd.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Bilar på parkering.