Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre.

Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft genom delgivning (till berörda) och kungörelse i Post- och Inrikes tidningar (om inte beslutet överklagats).

Bygglov och förhandsbesked vinner laga kraft fyra veckor efter det att de kungjorts i Post- och Inrikes tidningar.

Bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: