Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Tillgänglighetssakkunnig

En tillgänglighetssakkunnig certifierad person har kunskap om hur en lokal eller bostad kan anpassas till funktionshindrades behov.

Den tillgänglighetssakkunniga kan utföra en del av de kontroller som anges i kontrollplanen.

Boverket har tagit fram föreskrifter för tillgänglighetssakkunniga. Lista på tillgänglighetscertifierade finns på Boverkets hemsida.

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: