Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Gul vädervarning för vind i kombination med snöfall

    SMHI har utfärdat en gul vädervarning för vind i kombination med snöfall över Stockholms län.  Mer information.

Tillgänglighetssakkunnig

En tillgänglighetssakkunnig certifierad person har kunskap om hur en lokal eller bostad kan anpassas till funktionshindrades behov.

Den tillgänglighetssakkunniga kan utföra en del av de kontroller som anges i kontrollplanen.

Boverket har tagit fram föreskrifter för tillgänglighetssakkunniga. Lista på tillgänglighetscertifierade finns på Boverkets hemsida.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: