Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Bidrag till föreningar

Föreningar i Botkyrka kommun har möjlighet att söka bidrag. Beroende på vilken verksamhet ni bedriver finns olika bidrag att söka hos oss.

Vi ger bidrag till:

  • Verksamhet för, barn- och ungdomar, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+
  • Kulturell verksamhet
  • Verksamhet som avlastar eller kompletterar insatser inom socialnämndens ansvarsområde (söker från socialnämnden)

För att kunna söka bidrag måste din förening uppfylla våra allmänna riktlinjer och följa våra bidragsregler.

Föreningskategorier

Ni kan söka bidrag om er förening tillhör någon av kategorierna nedan:

  • Seniorföreningar – är anslutna till riks- och/eller distriktsorganisation för seniorer och har verksamhet för seniorer 65+.
  • Idrottsföreningar – är anslutna till Riksidrottsförbundet och bedriver idrottsverksamhet för barn och unga.
  • Scoutkårer – är anslutna till Scouterna och bedriver verksamhet för barn och unga.
  • Kulturföreningar – har verksamhet med syfte att bevara och sprida konstnärliga och kulturella uttryck.
  • Funktionsrättsföreningar - arbetar med att tillvarata intressen för personer med funktionsnedsättning.
  • Övrig förening – övriga typer av intresseföreningar som har verksamhet för barn och unga, personer med funktionsnedsättning och/eller seniorer 65+. Exempelvis mötesplats- och religiösa föreningar.

Föreningsbidrag för social verksamhet

Föreningar vars verksamhet avlastar och är ett komplement till insatser inom socialnämndens ansvarsområde söker sina bidrag från socialnämnden.
Exempel på sådan verksamhet kan vara förebyggande arbete mot
missbruk, våld och kriminalitet.

Bidragsformer

I tabellen ser du våra föreningsbidrag, vilken förening som kan ansöka och när sista ansökningsdag är.

När kan vi ansöka och vilka bidrag kan vi ansöka om?

Bidrag

Förening

Sista ansökningsdag

Bidragsform och ansökansdatumStöd till sommarlovsaktiviteter

Alla föreningar

25 februari

Aktivitetsbidrag för övriga föreningar

Övriga föreningar

25 februari

Lokalbidrag för övriga föreningar

Övriga föreningar

25 februari

Aktivitetsbidrag för seniorverksamhet

Seniorföreningar

Övriga föreningar

Idrottsföreningar

25 februari

Lokalbidrag för seniorföreningar

Seniorföreningar

25 februari

Aktivitetsbidrag för idrottsföreningar och scoutkårer

Idrottsföreningar

Scoutkårer

25 februari

25 augusti

Anläggningsbidrag

Idrottsföreningar

1 oktober

Bidrag till kulturell verksamhet

Kulturföreningar

1 oktober

Bidrag till funktionsrättsföreningar

Funktionsrättsföreningar

1 oktober

Bidrag till organiserad spontanidrott

Alla föreningar

1 oktober

Bidrag för föreningar som bedriver social verksamhet

Sociala föreningar

1 oktober

 

Sök bidrag

Ansökan för alla bidragsformer sker digitalt direkt i InterbookGo. Undantaget är föreningar som bedriver social verksamhet. Dessa söker via e-tjänsten.

Det är även i InterbookGo som du bifogar obligatoriska dokument och uppdaterar föreningsuppgifter.

Senast uppdaterad:

Boka digitalt möte för rådgivning

Behöver du hjälp med din förening? Boka in ett möte med vår föreningsansvariga.

Senast uppdaterad: