Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Anonym anmälan

Anmäla?

Anonym eller inte anonym.

En vanlig fråga är om en anmälare har rätt att vara anonym. Självklart får man det, men att myndigheten inte har anmälarens namn kan dock medföra till att det blir svårare att utreda om det finns skäl för ett ingripande. Myndigheten kan inte kontakta eller ställa frågor till anmälaren när dennes namn inte är känt för myndigheten. En anonym anmälare kan inte heller ta del av all information i ärendet och får inte heller det överklagbara beslutet som fattas i ärendet.

Bra att veta

En skriftlig anmälan blir en allmän handling när den kommer in till myndigheten. En muntlig anmälan blir en allmän handling när en handling med uppgifterna har upprättats på myndigheten. Har anmälaren själv uppgett sitt namn eller fått sin identitet bekräftad på annat sätt (exempelvis via ett inkommen e-postmeddelande) är namnet en uppgift som omfattas av dokumentationsskyldigheten. Detta gäller oavsett vad anmälan rör.

Om namnet finns i en allmän handling kan namnet inte hemlighållas utan stöd i sekretesslagen. När uppgiften om en anmälares namn är känd för myndigheten kan anmälaren alltså inte själv bestämma om uppgiften ska lämnas ut eller inte. Eftersom frågan om sekretess för en uppgift ska prövas vid varje enskilt tillfälle som ett utlämnande av uppgiften aktualiseras, kan en handläggare inte lova att uppgiften inte kommer att lämnas ut.

Ansök om bygglov

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: