Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Parkera i Botkyrka

Kommunen har infartsparkeringar och många andra parkeringsplatser. Här hittar du vad som gäller när du parkerar.

Bilar på en parkering.

Infartsparkering i Tullinge.

Om parkeringsplatser i Botkyrka

Det finns cirka 750 platser på infartsparkeringarna i Tumba och Tullinge. Botkyrka kommun följer de riktlinjer som Trafikförvaltningen vid Region Stockholm anger. Behovet av infartsparkeringar är stort och det är kommunen medveten om. Detta är dock ett behov som hela Stockholms län upplever.

I dagsläget är det brist på lämplig mark att bygga infartsparkeringar på. På sikt kan parkeringsautomater med incheckningssystem bli aktuellt där bara pendlare med SL Access-kort kan parkera på infartsparkeringarna. En sådan lösning bidrar till att sålla bort icke-pendlare och därmed göra infartsparkeringarna mer tillgängliga för pendlare – detta följer Trafikförvaltningens riktlinjer.

En satsning på ökad turtäthet på busslinjerna till/från tågstationerna samt utökat antal cykelparkeringar kommer att bidra till mindre behov på infartsparkeringar som berör bilar.

Om du har svårt att förflytta dig på egen hand kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

På vår webbkarta finns våra parkeringar utmärkta. Vi skiljer på infartsparkeringar och på andra parkeringar. Om du klickar på ikonen för parkeringen kan du läsa vad som gäller för parkeringen som till exempel hur länge du får parkera och hur många platser som finns.

På allmän gata får du parkera max 24 timmar.

Parkeringsövervakning

Det är QSG Bevakning AB som är kommunens upphandlade parkeringsbolag och sköter parkeringsövervakningen av kommunala gator samt kommunal tomtmark.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller felparkerade bilar på kommunens vägar eller mark kan du kontakta QSG Bevakning AB på telefon 0738 607 287 eller e-post botkyrka@qsg.se

Det finns också mer information på företagets webbplats.

Avgifter och parkeringsskiva

Parkeringar på kommunal mark i Botkyrka kommun är avgiftsfria. Parkeringar på privat mark kan ha andra regler.

Du ska använda en parkeringsskiva när du parkerar på de tidsbegränsade parkeringsplatserna där "P-skiva" finns som tilläggstavla under P-skylten.

Parkeringsskivan är gratis och kan hämtas i kommunens centrumbutiker, kommunalhuset eller på medborgarkontoren.

Parkeringsskivan ska synas genom vindrutan. Ställ in närmaste hel- eller halvtimme när du parkerar. Du får inte ändra tiden under pågående parkering.

Tiderna när parkeringsskiva ska användas och hur länge du får parkera står på skyltarna vid parkeringarna.

Om du har ett ärende till kommunalhuset kan du parkera där, men du måste anmäla att du har parkerat där i receptionen i kommunalhuset.

Felparkeringsavgift på allmän plats, överträdelser av bestämmelser i Trafikförordningen (1998:1276) och i lokala trafikföreskrifter

1100 kronor för trafikfarliga/hindrande felparkeringar:

 • Trafikfarlig eller hindrande uppställning av fordon – där stannande och parkering är förbjuden.
 • Parkering endast tillåten för vissa trafikanter eller ändamål.
 • Reserverad plats för rörelsehindrad.

700 kronor för trafikstörande felparkeringar där det är förbud att parkera:

 • Alla sorters parkeringsförbud och utanför markerad plats.
 • Förhyrd plats.

400 kronor för mindre trafikstörande felparkeringar:

 • Parkering längre än tillåten tid.
 • P-skiva, saknar, felinställd, utöver tillåten tid
 • Parkerad på avgiftsbelagd parkering utan att erlägga avgift.
 • Parkerat längre än betald tid eller utan giltig/synlig biljett.
 • Parkeringstillstånd saknas, ogiltigt parkeringstillstånd.
 • Reserverad plats där det krävs parkeringstillstånd eller erlagd parkeringsavgift.

Områdesförbud

Områdesförbud innebär att parkeringsförbud gäller för ett helt område om inte annan skyltning medger parkering inom området. Områdesförbud finns i olika delar av kommunen. Observera att vid områdesförbud sitter förbudsskylten i början på gatan. Parkering är då endast tillåten där det framgår av skyltningen P och eventuella tilläggstavlor.

Finns ingen skyltning om områdesförbud, eller annat förbud så gäller normalt 24 timmar.

På denna karta hittar du vilka områden det gäller:

Servicedagar

Servicedagar bidrar till att förbättra framkomligheten för gående, cyklister och bilister. När det är servicedag på din gata får du inte parkera där. Det är för att vi ska kunna städa eller snöröja gatan.

Mellan den 1 november och 1 maj är det främst servicedagar i Botkyrka kommun. Detta innebär att du inte får parkera på vissa gator under en viss tid när det är dags att till exempel snöröja gatan, lövupptagning, sandsopning eller andra underhåll såsom till exempel belysning och brunnsrensning.

Arbeten som behövs för att det ska vara enkelt att ta sig fram i kommunen oavsett om du går, cyklar eller kör bil.

Parkeringsförbud

När det är servicedag gäller särskilda parkeringsregler. Det innebär att det är förbjudet att parkera på gatan den aktuella dagen, det gäller även röd dag och helgdag. På skyltar vid respektive gata kan du se vilken dag som det är parkeringsförbud just där.

En tabell över var och när parkeringsförbud råder vintertid.

Parkeringsförbud vintertid

Veckodag

1/11-1/5

Lagmansbacken

Onsdagar 1/11-30/4 1/5-30/10

7-13/7-10

Tingsvägen

Tisdagar

7-17

Fittjaterrassen

Onsdagar

7-17

Värdshusvägen ovanför Fittja T

Onsdagar

7-17

Eklundshovsvägen

Måndagar

7-17

Flygarvägen

Måndagar

7-17

Friluftsvägen

Onsdagar

7-17

Hanvedens Allé mitt för förksolan Vega

Måndagar

7-17

Tant Gredelin

Måndagar

7-17

Tant Gröns väg

Måndagar

7-17

Korpvägen

Måndagar

7-17

Römossevägen

Måndagar

7-12

Måntorpsvägen

Måndagar

7-17

Päronvägen

Torsdagar

7-17

Vårbäcksvägen 36-42

Tisdagar

7-17

Katrinebergsvägen

Onsdagar

7-17

Grödingevägen 1-11


Hela dygnet

Sveavägen

Alla dagar


Sveavägen (kyrkvärds-Schelevägen)

Onsdagar

7-17

Olovsvägen

Tisdagar

7-17

Kottestigen

Tisdagar

Hela dygnet

Lavretsvägen

Tisdagar

7-17

Lindhovsvägen

Måndagar

07-17

Långsvängen

Tisdagar

Hela dygnet

Nackdalavägen

Tisdagar

Hela dygnet

Rudbecksvägen

Tisdagar

Hela dygnet

Vreta Backe

Tisdagar

Hela dygnet

Vårbäcksvägen

Alla dagar

Hela dygnet

Tunavägen

Tisdagar

7-17

Ängsvägen

Tisdagar

7-17

Överklagan

Har du invändningar mot din kontrollavgift kan du skriftligen överklaga densamma. Överklagan skall göras inom tre arbetsdagar, utskrifts­datum ej medräknad.

Följande uppgifter skall anges för att överklagan skall vara giltig:

 • Ärendenummer.
 • Namn och adress till den som överklagar.
 • Grund för överklagan (motivering).
 • Handlingar som styrker grund för överklagan.

Följande är exempel på giltiga skäl för överklagan:

 • Fel på skyltningen (om möjligt bifoga foto).
 • Fordonet var stulet vid tidpunkten (kopia på polisanmälan skall bifogas).

Följande utgör inte skäl för överklagande:

 • P-tillståndet är inte synligt.
 • Parkeringsskivan har åkt ner på golvet.
 • Felinställd parkeringsskiva.

Överklagan skickas till:
QSG Bevakning AB
Nygatan 35a
311 31 Falkenberg

Telefonnummer 0774-40 30 30

Inbetalning av kontrollavgiften ska ske till Arvato Finance AB, Plusgiro 493 930 4 - 4

På allmän plats

På allmän platsmark utfärdas parkeringsanmärkning av QSG Bevakning AB på uppdrag av Botkyrka kommun, och vill du överklaga den ska du göra detta till polisen.

Din överklagan till polismyndigheten. Klicka här för att komma till polisens informationssida och e-tjänst för att överklaga parkeringsanmärkning.

På tomtmark

På tomtmark, privat såväl som kommunal, utfärdas kontrollavgift. Överklagan av en kontrollavgift görs till det parkeringsbolag som bevakar parkeringsplatsen.

Parkering med fordon över 3,5 ton

 • Inom Botkyrka kommun får lastbilar och bussar som väger äver 3,5 ton inte parkeras mellan 18.00 och 06.00. Förbudet gäller alla veckodagar.
 • Förbudet gäller inte inom vissa utmärkta parkeringsplatser för dessa fordon samt inom Eriksbergs industriområde.

Ansökan om dispens från lokal trafikföreskrift

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: