Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Vård- och omsorgsförvaltningen

Botkyrkas vård och omsorg ger stöd och service till äldre, personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga. Uppdraget är att ge de en självständig, stimulerande och trygg livssituation.

Öppenhet och empati

Vi jobbar med en metod där vi sätter individens behov i centrum. Respekt, öppenhet och empati är viktiga egenskaper för att jobba hos oss. Det gäller att stötta medborgaren i varje steg och kunna möta människor i olika livssituationer.

Ny teknik och nya arbetssätt

Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1100 medarbetare inom äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet samt myndighetsutövning. Nya krav, ny teknik och nya arbetssätt gör att vi ständigt utvecklas. Vi är en spännande arbetsplats där du som medarbetare kan göra stor skillnad.

Kompetensutveckling i svenska

En fungerande kommunikation är en viktig del av en trygg vård och omsorg. En fungerande kommunikation är också en förutsättning för att medborgaren ska kunna vara delaktig och kunna påverka sin vardag.

Medborgare inom omsorgen kan även ha olika funktionsvariationer eller en nedsatt kognitiv förmåga. För att ge ett gott bemötande krävs stor yrkesskicklighet och tålamod, men också förmåga att själv förstå och att bli förstådd. Omsorgsyrket har dessutom förändrats och ställer höga krav på förmågan att läsa och skriva social dokumentation.

Du som söker arbete inom vård och omsorg gör från och med 2021 ett arbetsprov i svenska. Syftet är att förbättra kommunikationen inom vård och omsorg samt att erbjuda medarbetare en kompetensutveckling.

Läs mer om arbetsprov i svenska språket.

Alla krafter är välkomna

Vi söker både dig som har erfarenhet och utbildning inom vård och omsorg, och också dig som saknar erfarenhet men som vill lära dig och vill göra en viktig insats för medmänniskor i Botkyrka.

Hos oss arbetar:

  • Undersköterskor
  • Stödassistenter
  • Personlig assistent
  • Sjuksköterskor
  • Arbetsterapeuter
  • Fysioterapeuter
  • LSS- och biståndshandläggare
  • Chefer och stabspersonal
  • Omsorgsadministratörer
  • Ekonomibiträden och kockar

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Lediga jobb

Välkommen till en inspirerande plats full av möjligheter. Vi söker dig som är öppen, modig, ansvarstagande och energisk.

Hitta lediga jobb

Kompetensutveckling i svenska

Du som söker arbete inom vård och omsorg gör från och med 2021 ett arbetsprov i svenska. Syftet är att förbättra kommunikationen inom vård och omsorg samt att erbjuda medarbetare en kompetensutveckling.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: