Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn
  • Eldningsförbud i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med den 11 maj 2023. Förbudet gäller tills vidare. Mer information.

Adresser och namnsättning

Botkyrka kommun ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress. När kommunen har satt en ny adress informeras Lantmäteriet, Skatteverket och PostNord automatiskt.

När nya tomter/fastigheter bildats i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt adressnummer, men om det inte finns något ledigt nummer läggs en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid eftersom ett nytt namn måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden

Namnsättning

Kommunen sätter namn på:

• Vägar
• Parker
• Kvarter
• Adressområden
• Kommundelar
• Byggnader och anläggningar (tex skolor och förskolor)

Vägnamnboken

Vill du veta mera om Botkyrkas vägnamn, historik, när det fastställdes, var namnet kommer ifrån med mera kan du läsa om det i vägnamnboken, Vägnamnen i Botkyrka, finns att beställa kostnadsfritt från Enheten för geografisk information.

Namnberedningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen i namnberedningen som består av politiker och tjänstemän. Förslagen går vidare till ansvarig nämnd eller förvaltning.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Kontakt

Namnsättningsärenden
namnberedning@botkyrka.se

Adress och lägenhetsärenden
karta@botkyrka.se

Lägenhetsregistret

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean ska registrera detta i lägenhetsregistret.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: