Öppna mobilmenyn

Adresser och namnsättning

Botkyrka kommun ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress. När kommunen har satt en ny adress informeras Lantmäteriet, Skatteverket och PostNord automatiskt.

När nya tomter/fastigheter bildats i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt adressnummer, men om det inte finns något ledigt nummer läggs en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid eftersom ett nytt namn måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden

Namnsättning

Kommunen sätter namn på:

• Vägar
• Parker
• Kvarter
• Adressområden
• Kommundelar
• Byggnader och anläggningar (tex skolor och förskolor)

Vägnamnboken

Vill du veta mera om Botkyrkas vägnamn, historik, när det fastställdes, var namnet kommer ifrån med mera kan du läsa om det i vägnamnboken, Vägnamnen i Botkyrka, finns att beställa kostnadsfritt från Enheten för geografisk information. Kontakta oss via e-post: karta@botkyrka.se

Senast uppdaterad:

Namnberedningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen i namnberedningen som består av politiker och tjänstemän. Förslagen går vidare till ansvarig nämnd eller förvaltning.

Lägenhetsregistret

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean ska registrera detta i lägenhetsregistret.

Kontakt

Telefon till adressgruppen: 08 530 612 30 

Telefontid måndagar 9-11 samt 13-15

Övrig tid finns telefonsvarare.

E-post: karta@botkyrka.se

Senast uppdaterad: