Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Adresser och namnsättning

Botkyrka kommun ansvarar för adressättning och kan hjälpa dig att få en korrekt adress. När kommunen har satt en ny adress informeras Lantmäteriet, Skatteverket och PostNord automatiskt.

När nya tomter/fastigheter bildats i ett område behöver de få en egen adress. I första hand får fastigheten ett ledigt adressnummer, men om det inte finns något ledigt nummer läggs en bokstav till befintligt nummer.

Ibland är det nödvändigt att först besluta om ny namngivning av gata, väg eller plats innan adressättning kan ske. I dessa fall tar adressättningen betydligt längre tid eftersom ett nytt namn måste beslutas av samhällsbyggnadsnämnden

Namnsättning

Kommunen sätter namn på:

• Vägar
• Parker
• Kvarter
• Adressområden
• Kommundelar
• Byggnader och anläggningar (tex skolor och förskolor)

Namnberedningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram förslag till nya namn och ändringar i befintlig namnsättning. Därefter behandlas förslagen i namnberedningen som består av politiker och tjänstemän. Förslagen går vidare till ansvarig nämnd eller förvaltning.

Senast uppdaterad:

Kontakt

Namnsättningsärenden samt adress- och lägenhetsärenden

Lägenhetsregistret

Du som är fastighetsägare till flerbostadshus är skyldig att lämna uppgifter till lägenhetsregistret. Även du som är småhusägare och har gjort någon förändring i bostadsarean ska registrera detta i lägenhetsregistret.

Senast uppdaterad: