Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Boverkets byggregler (BBR)

Boverkets Byggregler (BBR) är föreskrifter och allmänna råd om byggande och åtgärder.

BBR beskriver olika krav på funktioner. Exempelvis ska en entré vara tillgänglig för funktionshindrade. Hur lösningen sedan ser ut kan variera, men funktionen måste finnas där.

Boverkets byggregler

Senast uppdaterad:

Senast uppdaterad: