Translate

Telefon

Kontakt

Öppna mobilmenyn

Häckar och träd

Häckar

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan.

Höga häckar kan bli en trafikfara och bör därför vara högst 80 cm höga 10 meter in från gatukorsningar och 2,5 m åt varderas hållet vid utfarter. Hur du ska agera om du vill klippa grannens häck som hänger in på din tomt regleras i Jordabalken.

Träd

Träd kan vara särskilt skyddade genom detaljplan eller områdesbestämmelser och det behövs då marklov för att ta ner trädet.

Relaterade sidor

Senast uppdaterad:

Relaterade sidor

Senast uppdaterad: